Email

hi@digitalstar.vn

Hotline

0888138813

Chỉ mục là một tên khác của cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi công cụ tìm kiếm. Các chỉ mục chứa thông tin về tất cả các trang web mà Google (hoặc bất kỳ công cụ tìm kiếm nào khác) có thể tìm thấy. Nếu một trang web không có trong chỉ mục của công cụ tìm kiếm, người dùng sẽ không thể tìm thấy nó.

Chỉ số làm điểm tham chiếu chính

Dữ liệu nguồn trong chỉ mục của Google cuối cùng xác định giá trị của các cụm từ và từ khóa tìm kiếm khác nhau . Các công cụ tìm kiếm áp dụng các thuật toán của họ vào dữ liệu có sẵn và đo tần suất của các yếu tố khác nhau trong các điều kiện khác nhau, các yếu tố nào có liên quan đến nhau, v.v. Chỉ mục không chỉ bao gồm các URL mà tất cả nội dung, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và về nguyên tắc, mọi thứ trong mã HTML của URL.

Thông tin thu được từ phân tích này chảy ngược trở lại thuật toán của Google để cung cấp một đánh giá mới về dữ liệu chỉ mục, nhằm cố gắng hiểu nội dung nào đáp ứng tốt nhất mục đích của người dùng. Kết quả tìm kiếm hoặc thứ hạng của Google sau đó được tính toán trên cơ sở đánh giá nội dung này.

 

Chỉ mục theo local

Các công cụ tìm kiếm hoạt động trên toàn cầu, chẳng hạn như Google, thường có một chỉ mục riêng cho từng thị trường. Điều này có nghĩa là, ví dụ: có Chỉ mục của Google dành cho Hoa Kỳ (google.com), Chỉ mục của Google dành cho Nhật Bản (google.co.jp), v.v. Có chỉ mục quốc gia giúp công cụ tìm kiếm điều chỉnh kết quả cho phù hợp với hành vi tìm kiếm (bao gồm nhưng không giới hạn ngôn ngữ) của từng thị trường. Điều này cung cấp một nguồn thông tin đáng tin cậy hơn có liên quan chặt chẽ hơn đến những gì người dùng trong nước đang tìm kiếm. Một cách tiếp cận thay thế kém hơn sẽ là dựa trên kết quả dựa trên chỉ số chung, bao gồm dữ liệu từ tất cả các thị trường, nhưng điều này sẽ khiến nó không thể đáp ứng được nhu cầu cụ thể của người dùng ở mỗi quốc gia.

Trong khi một số công ty toàn cầu có các trang web xếp hạng cao trong các chỉ mục của nhiều quốc gia, như đã được minh chứng trong Bảng xếp hạng Thế giới SEO của chúng tôi , thì việc nhận thức được các yếu tố xếp hạng khác nhau áp dụng ở mỗi quốc gia là rất tốt. Đặc biệt, dữ liệu tìm kiếm cho mỗi từ khóa là duy nhất cho mỗi chỉ mục quốc gia. Nếu không có dữ liệu này, không thể đưa ra các quyết định về SEO và tiếp thị nội dung dựa trên hành vi thực tế của người dùng.

 

Chỉ mục cục bộ

Chỉ mục công cụ tìm kiếm địa phương tuân theo nguyên tắc tương tự như chỉ mục quốc gia, chỉ ở cấp khu vực hoặc thành phố. Chỉ mục địa phương chủ yếu quan trọng đối với các tìm kiếm dịch vụ hoặc địa điểm tại địa phương, vì chúng có thể trả về thông tin cụ thể cho vị trí của người dùng. Ví dụ rõ ràng nhất là đối với các truy vấn tìm kiếm có chứa “gần tôi” hoặc đại loại như “số điện thoại taxi”, trong đó người dùng ở Miami rõ ràng sẽ mong đợi những câu trả lời rất khác cho người dùng ở Portland.