Email

hi@digitalstar.vn

Hotline

0888138813

Từ khóa là gì

Để hiểu keyword là gì. Hãy đơn giản hóa rằng tất cả những thứ bạn gõ vào google đều là từ khóa. Khi bạn tìm kiếm bạn gõ từ khóa. từ khóa có từ khóa ngắn, từ khóa dài, từ khóa với mục tiêu thông tin, từ khóa với mục tiêu mua hàng. Đều là từ khóa hết.

Tuy nhiên quan trọng hơn từ phải là thứ tốt cho SEO là từ khóa có số lượng tìm kiếm cao và tỉ lệ chuyển đổi tốt.