Email

hi@digitalstar.vn

Hotline

0888138813

Nói chung, một thực thể (hay   chính xác hơn là thực thể được đặt tên ) chỉ định một thứ hoặc khái niệm duy nhất, được xác định rõ ràng và có thể được liên kết với một biểu đồ tri thức.

Không giống như một từ khóa, cuối cùng chỉ là một tập hợp các chữ cái cụ thể cho một ngôn ngữ, một thực thể mang ý nghĩa và độc lập với ngôn ngữ và các từ khóa đồng nghĩa chỉ định nó.

Chính xác hơn, trong thế giới SEO, một thực thể liên quan đến bất kỳ chủ đề nào có thể được liên kết với các sơ đồ tri thức của các công cụ tìm kiếm , chẳng hạn như Sơ đồ tri thức của Google.

Chúng tôi biết rằng Wikipedia hoạt động như một tập hợp hạt giống đáng tin cậy chính cho Sơ đồ tri thức. Để đơn giản,  chúng ta có thể gọi một Thực thể là bất kỳ chủ đề nào có thể được gắn vào trang bài viết Wikipedia , (trừ các trang phân loại hoặc phân loại).

Entity typeKeyword synonymCorresponding entity
PersonTrumpDonald trump
LocationParisParis, France
OrganizationAlphabetAlphabet Inc
EventCESConsumer Electronics Show
Concept / ThingSEOSearch Engine Optimization

“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “WebPage”,
“headline”: “UX Design : Illustrate Digital”,
“about”: [
{“@type”: “Thing”,”name”: “Services”,”sameAs”: “https://en.wikipedia.org/wiki/Service_(economics)”}
{“@type”: “Thing”,”name”: “UX design”,”sameAs”: “https://en.wikipedia.org/wiki/User_experience_design”}
],
“mentions”: [
{“@type”: “Place”,”name”: “Cardiff”,”sameAs”: “https://en.wikipedia.org/wiki/Cardiff”}, {“@type”: “Thing”,”name”: “User experience”,”sameAs”: “https://en.wikipedia.org/wiki/User_experience”},

semantic seo entity nodes
ban do tri thuc

• Tạo nội dung điều đó không chỉ nói về các sản phẩm và dịch vụ của bạn mà còn thảo luận sâu hơn về chủ đề trang web của bạn. Nội dung củng cố sự liên kết giữa trang web của bạn với chủ đề mà bạn muốn xếp hạng. Điều này sẽ có lợi ích thứ yếu là làm tăng tỷ lệ cược của bạn rằng Google sẽ coi bạn là người trả lời nhiều ý định của người dùng.
• Xây dựng các liên kết có liên quan và đưa thương hiệu và trang web của bạn được đề cập trên các trang có liên quan về chủ đề. Liên kết tốt hơn so với đề cập nhưng khi Google làm việc chăm chỉ hơn và khó hơn để hiểu thực thể của bạn, thì có thể (tôi dám nói là có thể xảy ra) rằng họ sẽ không còn yêu cầu liên kết để chỉ định liên kết giữa các thực thể.
• Thêm lược đồ cho trang web của bạn. Lược đồ là một cách dễ dàng để thêm thông tin vào trang web của bạn về sự liên kết của bạn với các chủ đề, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ cụ thể, v.v. và có một loạt các lợi ích khác.
• Luôn cập nhật Google Doanh nghiệp của tôi. Nếu bạn không có danh sách Google Doanh nghiệp của tôi, có lẽ bạn nên làm điều đó thay vì đọc bài viết này nhưng bạn gần như đã hoàn thành việc đó khi bạn hoàn thành. Đây là nơi bạn đặc biệt cho Google biết rất nhiều thông tin về trang web, công ty, mức độ liên quan theo chủ đề và hàng loạt thông tin khác. Bạn cũng có thể sử dụng nó để thêm thông tin bổ sung vào Bảng tri thức để thu hút sự chú ý của người tìm kiếm, do đó nó cũng có những lợi ích khác.
Có một chút điều quan trọng hơn và chúng tôi chỉ mới đánh giá bề mặt ở đây. Chú ý đến những gì đang xảy ra với các thiết bị và chú ý đến mọi thứ bạn gặp phải về các thực thể. Đây là tương lai.
Bây giờ, hãy lấy cho mình một thực thể là cà phê bên trong một thực thể là cốc của bạn có mối quan hệ với thực thể là nhiệt độ ưa thích của bạn và bắt đầu.

Entity là cần thiết để google xác minh doanh nghiệp như một thực thể. Entity phải đồng nhất toàn bộ thông tin trên các nền tảng.