DigitalStar

Keyword Cannibalization

Keyword cannibalization là một vấn đề thường gặp trong SEO khi các trang web của bạn cạnh tranh với nhau trên cùng một từ khóa hoặc cụm từ khóa. Khi các trang web của bạn cạnh tranh với nhau trên cùng một từ khóa, điều này có thể làm giảm hiệu quả SEO và khiến các trang web của bạn không đạt được vị trí tối ưu trên công cụ tìm kiếm.

Từ khóa ăn thịt nhau là gì ?

Keyword cannibalization là hiện tượng khi nhiều trang web khác nhau trên cùng một trang web sử dụng các từ khóa tương tự nhau để tối đa hóa hiệu quả SEO của họ. Tuy nhiên, khi nhiều trang web cạnh tranh với nhau bằng cách sử dụng các từ khóa giống nhau hoặc tương tự, điều này có thể gây ra tình trạng “cannibalization” (ăn mòn) cho nhau, làm giảm hiệu quả của chiến dịch SEO của cả hai hoặc nhiều trang web.

Để xử lý vấn đề này bạn cần

 • Hậu quả của từ khóa ăn thịt nhau
 • Các tìm keyword cannibalization
 • Cách xử lý keyword cannibalization

Hậu quả của keyword cannibalization

 • Từ khóa ăn thịt nhau sẽ làm giảm trust, page rank và gây cho website của bạn không được tối ưu theo một thể đồng nhất. Nó khiến chính bạn cũng không biết điều hướng anchortext này theo link nào. Khi mà có 2-3 bài cứ la lá như nhau.

  • Phá vỡ cấu trúc onpage của site.
  • Phá vỡ dòng chảy link juice và page rank
  • Tụt hạng từ khóa
  • Giảm trust website trong mắt google

Cách tìm từ khóa ăn thịt nhau

Trang trụ cột là một phần nội dung cấp cao bao quát toàn bộ chủ đề chính và liên kết đến các bài viết chuyên sâu về các chủ đề phụ cụ thể. Hãy coi nó giống như một mục lục và các trang cụm giống như các chương riêng lẻ trong một cuốn sách.

Cách 1 : Làm audit toàn bộ content

Thường bạn sẽ dùng screamfrog để audit toàn bộ link nội bộ website. Sau đó search theo từ khóa bằng tay để nhóm chủ điểm nội dung theo dạng topic.

Cách 2 : Xem xếp hạng từ khóa

Bạn sed dùng Ahrefs’ Site Explorer

 • Gõ tên miền
 • Ấn vô mục Organic keywords report
 • Lọc theo từ khóa
 • Xem ranking history

Cách 3: Search trong google

Theo cấu trúc sau site:yourwebsite.com “từ khóa topic”. Bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ chủ điểm.

Cách xử lý keyword trùng lặp.

 • Nhóm bài viết lại sau đó redirect.
 • Xóa hẳn link bị lặp.
 • Chuyển trạng thái no index nếu nó vẫn còn hữu ích cho người dùng.
 • Redirect hẳn về một website mới.

Tổng kết

Keyword ăn thịt nhau là thảm họa khi bạn làm bước nghiên cứu từ khóa và cấu trúc website hời hợt. Khi bạn bị tụt top từ khóa hoặc ở mãi trang 2 . Hãy audit lại toàn bộ website. Rất có thể là lỗi này.