Email

hi@digitalstar.vn

Hotline

0888138813

keyword cannibalization là dạng 2-3 bài viết của chung một từ khóa, chung một mục đích tìm kiếm. Nó sẽ khiến phân tán link nội bộ, Google thật sự bối rối khi không biết cho link nào lên top.

Từ khóa ăn thịt nhau sẽ làm giảm trust, page rank và gây cho website của bạn không được tối ưu theo một thể đồng nhất. Nó khiến chính bạn cũng không biết điều hướng anchortext này theo link nào. Khi mà có 2-3 bài cứ la lá như nhau.

 • Phá vỡ cấu trúc onpage của site.
 • Phá vỡ dòng chảy link juice và page rank
 • Tụt hạng từ khóa
 • Giảm trust website trong mắt google
giam rank
Ví dụ về một PBN mang lại một lượng backlink chất lượng lớn.

Cách 1 : Làm audit toàn bộ content

Thường bạn sẽ dùng screamfrog để audit toàn bộ link nội bộ website. Sau đó search theo từ khóa bằng tay để nhóm chủ điểm nội dung theo dạng topic.

Cách 2 : Xem xếp hạng từ khóa

Bạn sed dùng Ahrefs’ Site Explorer:

 1. Gõ tên miền
 2. Ấn vô mục Organic keywords report
 3. Lọc theo từ khóa
 4. Xem ranking history

Cách 3: Search trong google

Theo cấu trúc sau site:yourwebsite.com "từ khóa topic". Bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ chủ điểm.

 • Nhóm bài viết lại sau đó redirect.
 • Xóa hẳn link bị lặp.
 • Chuyển trạng thái no index nếu nó vẫn còn hữu ích cho người dùng.
 • Redirect hẳn về một website mới.
xu ly keyword trung lap
Nhóm bài theo chủ điểm

Keyword ăn thịt nhau là thảm họa khi bạn làm bước nghiên cứu từ khóa và cấu trúc website hời hợt. Khi bạn bị tụt top từ khóa hoặc ở mãi trang 2 . Hãy audit lại toàn bộ website. Rất có thể là lỗi này.