Email

hi@digitalstar.vn

Hotline

0888138813

Thẻ tiêu đề và thẻ mô tả là thẻ hiển thị trong SERP khi bạn search google một từ khóa.  Meta des và meta tittle khác hoàn toàn với tiêu đề bài viết của bạn. Tiêu đề bài viết một kiểu còn meta tittle bạn có thể đặt hoàn toàn khác để tối ưu hóa chuyển đổi trên Google. Thẻ meta giúp ta linh hoạt hơn nội dung theo sự update của thời gian.

Cấu trúc code thuần khi bạn xem thẻ meta sẽ như thế này

<head><title>Đây là thẻ meta tittle</title></head>
<head>
<meta name="description" content="Đây là thẻ mô tả.">
</head>
  • Thẻ title – Tối đa 70 ký tự
  • Thẻ mô tả – Tối đa 170 ký tự
the mo ta
Ví dụ về thẻ mô tả
  • Thẻ mô tả phải là câu nói viết liền và tránh lặp lại từ khóa.
  • Thẻ mô tả phải chứa ít nhất từ khóa một lần
  • Thẻ mô tả phải chứa những cụm từ kêu gọi hành động và click vào đường link.