Email

hi@digitalstar.vn

Hotline

0888138813

Content ouline, nói một cách đơn giản, là phần khung của một bài báo, đóng vai trò là bản thiết kế thông tin cho bạn khi cần tạo bản nháp cuối cùng của mình.

Đề cương nội dung của bạn nên có nhiều phần. Điều này bao gồm tất cả các tiêu đề, hình ảnh, dữ kiện và số liệu thống kê mà bạn đang làm việc để tạo ra một sản phẩm cuối cùng được đánh bóng.

Bước # 1: Xác định chủ đề SERP của bạn

Điều đầu tiên bạn sẽ phải làm trước khi bắt đầu phác thảo nội dung của mình là tìm từ khóa mục tiêu của bạn. Bạn sẽ muốn thực hiện nhiều nghiên cứu từ khóa trước khi viết từ đầu tiên. Cụm từ tìm kiếm bạn chọn cần phải có liên quan đến trang web của bạn và có lượng tìm kiếm cao.

Bước # 2: Thu thập thông tin

Bây giờ đã đến lúc thực hiện nghiên cứu của bạn và ghi lại tất cả.

Đầu tiên, hãy quyết định loại thông tin bạn muốn đưa vào bài đăng của mình. Hãy nhớ rằng, các nội dung khác nhau sẽ cho các kết quả khác nhau.

Bước # 3: Tạo tiêu đề

Khi bạn có tất cả thông tin của mình, đã đến lúc bắt đầu định dạng dàn bài nội dung của bạn. Bước đầu tiên trong quá trình này là sắp xếp các tiêu đề của bạn.

Mỗi tiêu đề phải tương ứng với một mục tìm kiếm chính được liên kết với cụm từ khóa chính. Một số phần này thậm chí có thể bao gồm một số mục từ phần Mọi người cũng hỏi của SERP.

Bước # 4: Viết phần mở đầu và phần kết luận

Trước khi bắt đầu điền thông tin vào dưới tiêu đề, bạn nên viết đầy đủ phần giới thiệu và kết luận của mình.

Mặc dù phần còn lại của dàn ý sẽ ở dạng dấu đầu dòng, nhưng chúng tôi luôn thấy rằng bạn nên viết đầy đủ hai phần này.