Outline

Content ouline, nói một cách đơn giản, là phần khung của một bài báo, đóng vai trò là bản thiết kế thông tin cho bạn khi cần tạo bản nháp cuối cùng của mình.

Đề cương nội dung của bạn nên có nhiều phần. Điều này bao gồm tất cả các tiêu đề, hình ảnh, dữ kiện và số liệu thống kê mà bạn đang làm việc để tạo ra một sản phẩm cuối cùng được đánh bóng.

Tại sao nên tạo outline content? 

Tạo oultine content vì một số lý do sau đây: 

Một outline content sẽ đảm bảo yếu tố tối ưu hoá cho công cụ tìm kiếm. Chúng bao gồm sử dụng các từ khoá chính xác và đáp ứng ý định của người tìm kiếm bằng cách giải quyết những câu hỏi phổ biến. 

Outline sẽ giúp bạn cải sự mạch lạc của các bài báo trước khi bắt đầu viết. Nếu bạn không có một outline thì ý tưởng của bạn sẽ bị rời rạc và bạn có thể phải dành nhiều thời gian hơn để sắp xếp lại thông tin. Quá trình đó thực sự khó khăn và tốn rất nhiều thời gian của bạn. 

Kiểm soát được tốt nội dung: Với một bản outline tốt, thậm chí nếu kỹ năng viết chưa hay thì nội dung của bạn cũng khá tuyệt vời. 

Trang trụ cột là một phần nội dung cấp cao bao quát toàn bộ chủ đề chính và liên kết đến các bài viết chuyên sâu về các chủ đề phụ cụ thể. Hãy coi nó giống như một mục lục và các trang cụm giống như các chương riêng lẻ trong một cuốn sách.

Điều đầu tiên bạn sẽ phải làm trước khi bắt đầu phác thảo nội dung của mình là tìm từ khóa mục tiêu của bạn. Bạn sẽ muốn thực hiện nhiều nghiên cứu từ khóa trước khi viết từ đầu tiên. Cụm từ tìm kiếm bạn chọn cần phải có liên quan đến trang web của bạn và có lượng tìm kiếm cao

Bây giờ đã đến lúc thực hiện nghiên cứu của bạn và ghi lại tất cả.

Đầu tiên, hãy quyết định loại thông tin bạn muốn đưa vào bài đăng của mình. Hãy nhớ rằng, các nội dung khác nhau sẽ cho các kết quả khác nhau.

Khi bạn có tất cả thông tin của mình, đã đến lúc bắt đầu định dạng dàn bài nội dung của bạn. Bước đầu tiên trong quá trình này là sắp xếp các tiêu đề của bạn.

Mỗi tiêu đề phải tương ứng với một mục tìm kiếm chính được liên kết với cụm từ khóa chính. Một số phần này thậm chí có thể bao gồm một số mục từ phần Mọi người cũng hỏi của SERP.

Trước khi bắt đầu điền thông tin vào dưới tiêu đề, bạn nên viết đầy đủ phần giới thiệu và kết luận của mình.

Mặc dù phần còn lại của dàn ý sẽ ở dạng dấu đầu dòng, nhưng chúng tôi luôn thấy rằng bạn nên viết đầy đủ hai phần này.