Email

hi@digitalstar.vn

Hotline

0888138813

Yoast là một plugin SEO nổi tiếng được Digitalstar dùng cho các dự án SEO của mình.  Yoast tích hợp đầy đủ tính năng như SEO hình ảnh, SEO local và tối ưu hóa các JSON… Nói chung chỉ có 2 plugin nổi tiếng mà hay được dùng là Rankmath và Yoast. Yoast tổ chức khóa học SEO mà chỉ tài khoản premium mới xem được. Nhân đây DigitalStar chia sẻ cho các bạn về cùng học.

Comment dưới bài viết để nhận link của Plugin này hàng Premium vĩnh viễn nha các bạn. Plugin này sẽ giúp bạn tối ưu quy trình làm SEO và giảm khối lượng công việc kha khá trong quá trình Onpage website

khóa học SEO copywriting
Introduction to SEO copywriting
Holistic SEO
SEO copywriting at Yoast
Keyword research
Keyword research
Preparation phase
What to write about
The structure of your text
Content strategy
Get started on your blog post
Get to work: preparing your text
Writing phase
Readability
Elements of an engaging text
Storytelling
Writing transitions
Subheadings
Persuasive writing
Get to work: writing your blog post
Editing phase
Passive voice
Editing your text for readability
Spelling, grammar, and punctuation
Aiming for rich results
The Yoast SEO plugin and SEO copywriting
Get to work: editing your text
Publishing & maintenance
Making sure your content gets found
Dealing with existing content

Bài hay về   Landingpage là gì ? Hướng dẫn tự làm Landingpage từ A-Z

Khóa học cấu trúc website
Introduction to site structure
Holistic SEO
What is site structure?
The importance of site structure
Organizing your site
Organizing your site
Taxonomies
Contextual linking
What is contextual linking?
Choosing your most important pages
Landing pages
Search intent and content intent
Cornerstone content pages
Product landing pages
Maintaining your site structure
Why you need to maintain your site structure
Managing your content

Khóa học SEO trang thương mại điện tử

What is ecommerce SEO?
Holistic SEO
What is ecommerce SEO?
Where to start?
Your mission statement
Finding your shop’s niche
Keyword research for your online shop
Structured data for shops
Structured data for shops
Site speed
Optimize your site speed
Shop structure
Why is the structure of your online shop important?
Your menu
Category SEO
Duplicate content
Ecommerce filters
Shop structure maintenance
Product page optimization
The basics of product page SEO
Product image optimization
Get people to buy your stuff
Up- and cross-selling on your product page
Optimizing your checkout page
Mobile shop SEO
Mobile shop SEO
Marketing your shop
Social media marketing
Email marketing
Blogging
Link building
After sales
Yoast & ecommerce platforms
Yoast & WooCommerce

 

Do đây là hàng bản quyền. Nên các bạn làm SEO muốn nhận vui lòng inbox fanpage digitalstar.vn nha.