DigitalStar

Duplicate

Nội dung trùng lặp là gì ?

Duplicate content is là khi bạn có nhiều hơn 1 bài cùng hướng về một nội dung giống nhau hoặc một chủ điểm. Content càng rộng thì chủ đề càng dễ trùng lặp nhau.

as Google calls it, “appreciably similar”  và google khẳng định conent trùng lặp hay từ khóa ăn thịt nhau là có ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm của website bạn. Việc trùng lặp nội dung này ngoài xảy ra ở kiểu content dạng blog thì nhiều xảy ra ở content sản phẩm khi nhiều sản phẩm khác mã nhưng có chung mô tả.

Trùng lặp content khiến công cụ tìm kiếm

  • Không biết xếp hạng cho link nào đứng top khi có 2 link cùng một nội dung
  • Bạn không biết điều hướng anchortext vào link nào vì cả 2 link đều đúng nội dung

Cách tìm kiếm content trùng lặp

  • Xuất URL toàn bộ website và dùng excel lọc theo từ khóa
  • Kiểm tra lỗi HTTP vs. HTTPS or WWW vs. non-WWW . Có thể vì lỗi này mà nhiều content trùng lặp nhau
  • Dùng các phần mềm check copy nội dung trên mạng như Copyscape.com

Cách xử lý content trùng lặp

Cách đơn giản nhất là xóa content bị trùng, gộp bài rồi dùng redirect 301 nhưng tùy trường hợp.

  • Rel=”canonical” hay dùng cho các trang sản phẩm, web bán hàng với mã kiểu<head>…[other code that might be in your document’s HTML head]…<link href=”URL OF ORIGINAL PAGE” rel=”canonical” />…[other code that might be in your document’s HTML head]…</head>
  • 301 redirect
  • Meta Robots Noindex nếu bài viết vẫn có giá trị cho người dùng.

Tổng kết

Content trùng lặp sẽ làm giảm xếp hạng trong tìm kiếm google của bạn. Do đó, hãy lên kế hoạch SEO thật chuẩn để tránh lỗi này.