DigitalStar

SEO Templates

Các template trong SEO

DigitalStar tập hợp các mẫu SEO này lại với nhau. Họ sẽ giúp bạn hoàn thành từng bước của quy trình, từ việc tìm các từ khóa có giá trị cao đến tối ưu hóa trang, đo lường kết quả của bạn và hơn thế nữa. Cùng với một mẫu đề xuất để quảng cáo chiêu hàng với khách hàng mới.

Mẫu Nghiên cứu Từ khoá

Hợp lý hóa và tổ chức nghiên cứu từ khóa của bạn với mẫu miễn phí này (có sẵn trong Excel và Google Trang tính). Cho dù bạn đang bắt đầu một dự án SEO mới, muốn cải thiện lưu lượng tìm kiếm trên trang web của mình hoặc đang tìm kiếm các từ khóa mục tiêu cho một phần nội dung mới, thì mẫu này sẽ giúp bạn nghiên cứu từ khóa một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Mẫu chiến lược SEO

Mẫu chiến lược SEO miễn phí để giúp bạn tạo ra một cách tiếp cận lâu dài để tăng lưu lượng truy cập của công cụ tìm kiếm vào trang web

Mẫu báo cáo SEO hàng tháng

Mẫu báo cáo SEO hàng tháng đơn giản, miễn phí để chứng minh giá trị thực sự của những nỗ lực SEO của bạn. (Không chỉ là thứ hạng từ khóa của bạn.)