Email

hi@digitalstar.vn

Hotline

0888138813

Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi (CRO) là  hoạt động tăng tỷ lệ phần trăm người dùng thực hiện một hành động mong muốn trên một trang web . Các hành động mong muốn có thể bao gồm mua sản phẩm, nhấp vào ‘thêm vào giỏ hàng’, đăng ký dịch vụ, điền vào biểu mẫu hoặc nhấp vào liên kết.

Tùy thuộc vào những gì bạn đọc, tỷ lệ chuyển đổi trung bình nằm trong khoảng từ 1% đến 4%.

Nhưng chúng ta hãy đi ra và nói điều đó: con số này là vô nghĩa, vì:

  • Tỷ lệ chuyển đổi rất khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu chuyển đổi (nhấp chuột vào quảng cáo, hoàn thành thanh toán, đăng ký bản tin, v.v.)

  • Mỗi trang web, trang và đối tượng đều khác nhau

  • Hầu hết mọi người không chia sẻ công khai dữ liệu chuyển đổi của họ

Giá trị trung bình có thể hữu ích như là điểm khởi đầu cho việc đo điểm chuẩn, nhưng chúng thực sự phải làm gì với trang web CỦA BẠN?

Không có con số thực tế nào về ngành mà bạn có thể dựa vào hoặc so sánh với sự tự tin 100% . Ám ảnh về một con số phần trăm trung bình và cố gắng thu hút càng nhiều chuyển đổi càng tốt chỉ để phù hợp với nó, không phải là cách tốt nhất để nghĩ đến việc tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi. Một lần nữa, tốt hơn hết bạn nên tập trung vào việc phát triển sự hiểu biết sâu sắc về những gì thực sự quan trọng đối với người dùng của bạn, vì vậy bạn có thể cung cấp cho họ — và sau đó, chuyển đổi sẽ tự nhiên theo sau.

  • Các công cụ kiểm tra A / B giúp bạn kiểm tra các biến thể khác nhau của trang để tìm ra trang hoạt động tốt nhất (được khuyến nghị cho các trang web có lưu lượng truy cập cao, để bạn có thể chắc chắn kết quả của mình là hợp lệ về mặt thống kê)

  • Bản đồ nhiệt trang web + các công cụ ghi lại phiên cho phép bạn so sánh các biến thể khác nhau của một trang và hành vi trên đó

  • Các công cụ phân tích theo dõi chuyển đổi theo dõi và giám sát các chuyển đổi

  • Các công cụ phản hồi trên trang web (như tiện ích phản hồi trực quan hoặc trang tổng quan NPS) giúp bạn thu thập phản hồi định tính  định lượng phản hồi , vì vậy bạn có thể so sánh phản hồi trước / sau với bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện.