DigitalStar

Video

Tối ưu hóa để SEO video là gì ?

Một điều đặc biệt là Google không thể đọc được video giống như hình ảnh vậy. Nếu bạn tối ưu hóa được content thì video google chỉ dựa vào các tiêu chí bên thứ ba như thời gian xem, tối ưu file gốc…để xếp hạng cho video top google hay không ?

Video SEO chỉ đơn giản là tối ưu hóa video của bạn để được lập chỉ mục và xếp hạng trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm cho các tìm kiếm từ khóa có liên quan. Có nhiều chiến lược tối ưu hóa để giúp video của bạn có cơ hội xếp hạng cao hơn.

Bước 1 : Chọn nền tảng lưu trữ video phù hợp

YouTube và Vimeo là những lựa chọn hàng đầu cho bạn. Tuy nhiên khi bạn SEO ở Việt Nam thì không nên chọn Vimeo tốc độ rất chậm.

Một lựa chọn thêm mà bạn ít nghe tới là Wistia. Một nền tảng đáng tin và cho phép tạo file dạng JSON LD rất tốt hco SEO.

Bước 2 : Upload script của video bạn

  • Bản mô tả, sub của video bạn
  • Làm mục lục cho video

Bước 3 : Tạo ảnh thumbnail thu hút

  • Nhìn vào là hiểu nội dung
  • Chữ trên cuốn hút
  • Hình ảnh cuốn hút

Bước 4: Tối ưu hóa tiêu đề và mô tả

  • Tiêu đề có chưa từ khóa
  • Mô tả có hagtag và các link video liên quan

Tổng kết

Video marketing ngày càng trở lên phổ biến. Khiến nhiều người làm video hơn. Do đó, nếu bạn không tối ưu video để SEO lên top bạn sẽ không bao giờ có được độc giả và lượt xem.