DigitalStar

Image

Tại sao bạn cần tối ưu hóa hình ảnh

Hình ảnh là yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng nội dung của bạn dễ tiếp cận, hấp dẫn và thu hút người dùng hơn, nhưng chúng cũng quan trọng không kém về mặt SEO.

Đầu tiên, chúng cung cấp cho công cụ tìm kiếm thông tin ngữ cảnh quan trọng. Thứ hai, hình ảnh được tối ưu hóa sẽ tăng tốc độ tải trang , giúp tăng mức độ tương tác của người dùng và thứ hạng trên công cụ tìm kiếm. Đặc biệt là những ngành nghề cần SEO nhiều hình ảnh như thẩm mỹ viện, du lịch, giải trí.

Kích thước và dung lượng hình ảnh

Hình ảnh ảnh hưởng lớn đến tốc độ tải trang là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến onpage website. Do đó hãy nén hình ảnh nhiều nhất có thể để giảm thời gian tải.

Các công cụ tối ưu hóa hình ảnh

Công cụ kiểm tra tốc độ sau tối ưu

Cách tối ưu hóa hình ảnh

<img src=”image-name.jpg”><img alt=”image description”><img title=”image title” /

Tối ưu thẻ mô tả cho ảnh

 •  Hình ảnh cần được đặt tên chuẩn từ file gốc
 • Hình ảnh kèm mô tả khi đăng lên website.
 • Use a relevant image that matches your text
 • Pick a good file name for your image
 • Make sure image dimensions match the image size as displayed
 • Use srcset if possible
 • Reduce file size for faster loading
 • Add a caption, if appropriate, for easier scanning of the page
 • Use image alt text. No need for a title text
 • Add structured data to your images
 • Add OpenGraph and Twitter Card tags for the image
 • Use images in your XML sitemaps
 • Serving images via a CDN
 • Provide all the context you can!

XML image sitemaps

Tạo sitemap riêng cho hình ảnh.

Sử dụng CDN để tăng tốc độ load ảnh