Email

hi@digitalstar.vn

Hotline

0888138813

Anchor Text là từ khóa mà bạn sẽ đặt link vào nó. Thường có dạng mã code như này nếu bạn ấn vào view source  : <a href=”digitalstar.vn/anchor-text/”>Đây là anchortext</a> là chỗ bạn đặt link. Anchortext giúp google hiểu link bạn đang trỏ nói về gì .

anchor text

1, Các dạng Anchortext

Exact Match: Là anchortext đúng toàn phần ví dụ : dịch vụ SEO

Phrase Match: Là anchortext dạng cụm từ ví dụ dịch vụ triển khai SEO

Partial Match: Là dạng đúng một phần hoặc từ đồng nghĩa . Ví dụ dịch vụ  SEO web

Branded: Dạng thương hiệu Dịch vụ SEO digitalstar

Naked URL: Là link trần. Bạn chỉ cần đặt link là xong.

Random: là dạng đồng trích dẫn kiểu xem tại đây, xem thêm….

2, Mật độ phân bổ như nào là hợp lý

Nếu bạn đặt anchortext 100% là từ khóa thì bạn sẽ bị phạt vì tối ưu hóa nội dung quá đà. Do đó hãy phân bổ đều mỗi dạng 20-25 % là hợp lý