Tư vấn

Tìm hiểu về tên miền

Tìm hiểu về tên miền

Tên miền được tạo thành từ ký tự không rỗng phân cách nhau bằng dấu chấm, có thể bao gồm (A-Z,0-9 và dấu gạch ngang (-)), tổng chiều dài của một tên miền không được vượt quá 255 ký tự

Trang 13 trong tổng số 13 trang.