Digital Star được mời tham dự lễ ra mắt trang Lý luận chính trị điện tử

Digital Star được mời tham dự lễ ra mắt trang Lý luận chính trị điện tử

Digital Star tự hòa là đơn vị được chọn trong số rất nhiều đơn vị khác cùng tham gia dự thầm trang Lý luận chính trị điện tử – Thuộc Học viện Chính Trị - Hành chính Quốc Gia Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh ra mắt Trang Lý luận chính trị điện tử – Hà Nội ngày 21/6/2013

 

 

 

Link dự án : Lý luận chính trị điện tử

3615 Lượt xem