Domain - Đăng ký tên miền

Tên miền Việt Nam - Cấp 2, 3 Phí khởi tạo Phí duy trì / năm
.vn 350.000 VNĐ (450.000 VNĐ) 480.000 VNĐ (600.000 VNĐ)
.com.vn .net.vn .biz.vn 350.000 VNĐ (450.000 VNĐ) 350.000 VNĐ (480.000 VNĐ)
.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn
.int.vn ac.vn info.vn health.vn
Tên miền theo địa giới hành chính
200.000 VNĐ (450.000 VNĐ) 200.000 VNĐ (480.000 VNĐ)

 

Tên miền Quốc Tế Phí khởi tạo Phí duy trì / năm
.com .net .us miễn phí 250.000 VNĐ
.org .info .biz miễn phí 270.000 VNĐ
.co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in miễn phí 240.000 VNĐ
.cc miễn phí 760.000 VNĐ
.ws miễn phí 270.000 VNĐ
.tv miễn phí 890.000 VNĐ
.mobi miễn phí 450.000 VNĐ
.eu
(không được phép transfer)
miễn phí 270.000 VNĐ
.asia miễn phí 400.000 VNĐ
.me miễn phí 610.000 VNĐ
.tel miễn phí 340.000 VNĐ
.co miễn phí 780.000 VNĐ
.com.co .net.co .nom.co miễn phí 450.000 VNĐ
.in miễn phí 470.000 VNĐ
.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk miễn phí 360.000 VNĐ
.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw miễn phí 800.000 VNĐ
.tw miễn phí 933.000 VNĐ
.name miễn phí 270.000 VNĐ
.jp miễn phí 2.340.000 VNĐ
Nha dang ky ten mien .VN - Nhà đăng ký tên miền .VN

Nhà đăng ký tên miền .VN

 

Nha dang ky chinh thuc ten mien quoc te - Nhà đăng ký chính thức tên miền quốc tế

Nhà đăng ký chính thức tên miền quốc tế

7288 Lượt xem
Phản hồi của bạn